Şartlar ve Koşullar

Şartlar Ve Koşullar

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu 

getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

www.besintakviyem.com.tr

WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI : Bilal Metin Besintakviyem sporcu gıdaları

Adresi: Yıldırım Mah. Ali Fuat Başgil Cad. No:67 Bayrampaşa/İstanbul

Telefon: +90 (212) 479 54 62 

Web Adresi: www.besintakviyem.com.tr 

E-posta : info@besintakviyem.com.tr 

ALICI:

İşlem sonucunda kesilen fatura adresi ve bilgisi geçerlidir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Is bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.besintakviyem.com.tr  web sitesinden 

elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı 

belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, 

teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi 

olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu 

sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.besintakviyem.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön 

bilgilendirme ve fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha sözleşme 

Alıcı tarafından tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4- MAL/HIZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, Alıcınin teslimini talep etmiş 

olduğu aşağıda adı ve adresi belirtilen kişiye teslim edilecektir

Geçerli Fatura Adresi;

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği 

rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı 

Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa 

sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde 

yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez 

veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce 

muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. 

Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle 

korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. 

Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcınin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde 

yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun 

mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün 

içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, 

siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim 

edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek 

kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine 

ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı, 

sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının 

imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10

(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden 

arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya 

gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HIZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, 

Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.besintakviyem.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer 

alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek 

fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail 

atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 

30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve 

ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alıcınin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden 

seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında 

imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki 

sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip 

edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki 

kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması 

için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. 

hükümleri çerçevesinde ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve  www.besintakviyem.com.tr  web sitesinde 

http://www.besintakviyem.com.tr/index.php?route=account/return/insert adresinden ulaşılabilen önbilgiler gereğince, kullanılmamış 

olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura 

aslinin iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade 

edilemez. 

MADDE 15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek 

mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir 

her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, 

videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile  Gıda takviyesi,  Supplement, 

kozmetik, Gıda ve Vitamin-Minarel malzemelerinde cayma hakkınin kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış,

bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde 

temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz 

ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları 

ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi 

halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17- SİTEDEKİ HATALAR: İnternet sitesinde zararına veya mantığa aykırı rakamlarla satış 

yapılmamaktadır. Teknik hatalar nedeniyle yanlış fiyatla satılan ürünler Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen:Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını 

ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa 

yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde 

tüketiciye iade eder. fıkrası hükmünce iptal edilecektir.

MADDE 18- YETKİLİ MAHKEME: Is bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk 

Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : Bilal Metin Besintakviyem

ALICI : Muhatap

İşlem sonucunda kesilen fatura adresi ve bilgisi geçerlidir.

TARİH : Sipariş Onay tarihi geçerlidir.